Костюченко, Євген Володимирович, Віталій Вікторович Бутар, Сергій Миколайович Романько, і Володимир Костянтинович Лукашов. 2022. «Прояв капілярних ефектів за умов стікання плівки рідини, що випаровується в перехресний газовий потік». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1 (Березень):21-29. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254156.