Бишко, Микита Андрійович, Олександр Олегович Семінський, і Олег Григорович Зубрій. 2022. «Вплив вибору пластифікатора на властивості полімерів на основі крохмалю». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 1 (Березень):9-20. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254154.