Борисенко, Оксана Миколаївна, Сергій Михайлович Логвінков, і Галина Миколаївна Шабанова. 2021. «Аналіз субсолідусної будови системи Al2O3 – FeO – TiO2». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 3 (Вересень):45-50. https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2021.241046.