Шабалін, Борис Григорович, Олена Миколаївна Лавриненко, і Костянтин Костянтинович Ярошенко. 2021. «Дослідження ізоляційних властивостей глин Черкаського родовища для створення підстилаючих екранів сховищ РАВ на майданчику ‘Вектор’». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, вип. 2 (Червень):71-81. https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2021.235870.