ВЕМБЕР, В. В.; ШАБЛІЙ, О. В.; БАССАК, А. О.; АНТОНЕНКО, Д. І. Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, [S. l.], n. 1, p. 80–87, 2022. DOI: 10.20535/2617-9741.1.2022.254162. Disponível em: http://chemengine.kpi.ua/article/view/254162. Acesso em: 29 чер. 2022.