Аршинніков Д. I., Свідерський, В. А., & Нудченко, Л. А. (2016). СКЛАД, СТРУКТУРА І ДИСПЕРСНІСТЬ ПРИРОДНОЇ КРЕЙДИ РОДОВИЩ УКРАЇНИ. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 103–108. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77972