Хохотва, О. П., & ШОСТАК, А. Р. (2016). СОРБЦІЯ ІОНІВ МІДІ (ІІ) З ВОДИ ФОСФОРИЛЬОВАНОЮ СОСНОВОЮ ТИРСОЮ. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 98–103. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77970