Твердохліб, М. М., Гомеля, М. Д., & Хохотва, О. П. (2016). ЕФЕКТИВНІСТЬ ІОНООБМІННИХ ФІЛЬТРІВ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ЗАЛІЗА З ВОДИ. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 85–93. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77952