Радовенчик, Я. В., Калініченко, Н. В., & Радовенчик, В. М. (2016). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ ЧАСТИНОК КАОЛІНУ З ВОДИ КОАГУЛЯНТАМИ. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 81–85. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77949