Марчевський, В. М., & Аксьонов, І. О. (2016). Пресування флютингу. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 38–40. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77901