Малащук, Н. С., Романчук, Б. В., Колосов, О. Є., & Сівецький, В. І. (2016). Інноваційні технології виготовлення модифікованих полімерних композиційних матеріалів (огляд). Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 33–38. https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77897