Путятін, Р. О., & Цапар, В. С. (2023). Моделювання електродегідратора високої швидкодії на основі експериментальних даних. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (2), 39–52. https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2023.283523