Мікульонок, І. О., Карвацький, А. Я., Іваненко, О. І., & Лелека, С. В. (2023). Фланцеві з’єднання обладнання і трубопроводів хімічної технології. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (2), 15–31. https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2023.283516