Куриленко, В. С., Толстопалова, Н. М., Сангінова, О. В., & Обушенко, Т. І. (2023). Огляд методів видалення фтору з водних розчинів. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 52–69. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2023.276447