Мікульонок, І. О., Карвацький, А. Я., Іваненко, О. І., & Лелека, С. В. (2022). Теплообмінники з псевдозрідженням сипкого матеріалу (Огляд конструкцій). Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), 23–38. https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2022.265359