Вембер, В. В., Шаблій, О. В., Бассак, А. О., & Антоненко, Д. І. (2022). Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 80–87. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254162