Радовенчик, В. М., Іваненко, О. І., Крисенко, Т. В., & Радовенчик, Я. В. (2022). Системи моніторингу якості повітря в м. Києві. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 70–79. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254161