Хоменко, А. С., Гомеля, М. Д., Макаренко, І. М., & Шаблій, Т. О. (2022). Залежність корозійної активності водно-нафтових сумішей від характеристик водних середовищ. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 62–69. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254160