Бугаєнко, І. І., Кириленко, М. М., & Миленький, В. В. (2022). Математичне моделювання технологічного процесу та синтез системи керування амідування. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 55–61. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254159