Бугаєва, Л. М., & Безносик, Ю. О. (2022). Евристична процедура синтезу системи поділу багатокомпонентних сумішей із використанням нечіткої логіки. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 44–54. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254158