Мікульонок, І. О., Карвацький, А. Я., Лелека, С. В., & Іваненко, О. І. (2022). Валкові дробарки і млини (Огляд конструкцій). Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 30–43. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254157