Костюченко, Є. В., Бутар, В. В., Романько, С. М., & Лукашов, В. К. (2022). Прояв капілярних ефектів за умов стікання плівки рідини, що випаровується в перехресний газовий потік. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 21–29. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254156