Борисенко, О. М., Логвінков, С. М., & Шабанова, Г. М. (2021). Аналіз субсолідусної будови системи Al2O3 – FeO – TiO2. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), 45–50. https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2021.241046