Шабалін, Б. Г., Лавриненко, О. М., & Ярошенко, К. К. (2021). Дослідження ізоляційних властивостей глин Черкаського родовища для створення підстилаючих екранів сховищ РАВ на майданчику «Вектор». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (2), 71–81. https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2021.235870