(1)
Путятін, Р. О.; Цапар, В. С. Моделювання електродегідратора високої швидкодії на основі експериментальних даних. CHEERS 2023, 39-52.