(1)
Вембер, В. В.; Шаблій, О. В.; Бассак, А. О.; Антоненко, Д. І. Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод. CHEERS 2022, 80-87.