(1)
Костюченко, Є. В.; Бутар, В. В.; Романько, С. М.; Лукашов, В. К. Прояв капілярних ефектів за умов стікання плівки рідини, що випаровується в перехресний газовий потік. CHEERS 2022, 21-29.