(1)
Бишко, М. А.; Семінський, О. О.; Зубрій, О. Г. Вплив вибору пластифікатора на властивості полімерів на основі крохмалю. CHEERS 2022, 9-20.