[1]
Аршинніков Д.I., Свідерський, В.А. і Нудченко, Л.А. 2016. СКЛАД, СТРУКТУРА І ДИСПЕРСНІСТЬ ПРИРОДНОЇ КРЕЙДИ РОДОВИЩ УКРАЇНИ. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 1 (Вер 2016), 103–108. DOI:https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77972.