[1]
Путятін, Р.О. і Цапар, В.С. 2023. Моделювання електродегідратора високої швидкодії на основі експериментальних даних. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2 (Чер 2023), 39–52. DOI:https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2023.283523.