[1]
Радовенчик, В.М., Гордієнко, К.С., Радовенчик, Я.В. і Крисенко, Т.В. 2022. Використання поверхнево-активних речовин для ефективного видалення часток фосфату кальцію із води. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 3 (Вер 2022), 94–102. DOI:https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2022.265365.