[1]
Галиш, В.В., Дейкун, І.М., Трус, І.М., Радовенчик, В.М. і Гомеля, М.Д. 2022. Вуглецеві сорбенти з пероцтового лігніну. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 3 (Вер 2022), 69–76. DOI:https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2022.265362.