[1]
Вембер, В.В., Шаблій, О.В., Бассак, А.О. і Антоненко, Д.І. 2022. Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 1 (Бер 2022), 80–87. DOI:https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254162.