[1]
Костюченко, Є.В., Бутар, В.В., Романько, С.М. і Лукашов, В.К. 2022. Прояв капілярних ефектів за умов стікання плівки рідини, що випаровується в перехресний газовий потік. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 1 (Бер 2022), 21–29. DOI:https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254156.