[1]
Бишко, М.А., Семінський, О.О. і Зубрій, О.Г. 2022. Вплив вибору пластифікатора на властивості полімерів на основі крохмалю. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 1 (Бер 2022), 9–20. DOI:https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254154.