[1]
Шабалін, Б.Г., Лавриненко, О.М. і Ярошенко, К.К. 2021. Дослідження ізоляційних властивостей глин Черкаського родовища для створення підстилаючих екранів сховищ РАВ на майданчику «Вектор». Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2 (Чер 2021), 71–81. DOI:https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2021.235870.