DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2013.79134

АВТОМАТИЗОВАНА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Віталій Борисович Мокін, Мирослав Павлович Боцула, Євгеній Миколайович Крижановський, Андрій Русланович Ящолт

Анотація


Дістав подальший розвиток новий підхід щодо розробки автоматизованої геоінформаційної системи для комплексного екологічного контролю стану забруднення довкілля. Розроблено відповідне програмне забезпечення, яке пройшло успішну апробацію та впроваджено у обласних те регіональних відділах інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції України

Повний текст:

PDF

Посилання


Мокін В. Б. Розробка комп’ютерних засобів автоматизації процесів вимірювання, накопичення та обро-блення параметрів стану забруднення довкілля, викидів, скидів і відходів аналітпідрозділами Держекоі-нспекції Мінприроди України / В. Б. Мокін, Ю. Л. Зіскінд, М. П. Боцула // Мат-ли ХІІІ міжнар. конф. з автоматичного упр. «Автоматика – 2006». – Вінниця : ВНТУ, 2006. – С. 357-363.

Мокін В. Б. Комп’ютерна програма «Підсистема «Вода та скиди» автоматизованої системи контролю «ЕкоІнспектор» для накопичення, оброблення та аналізування усіх видів скидів та стану забруднення води в Україні» («Підсистема «Вода та скиди» АСК «ЕкоІнспектор») / В. Б. Мокін, М. П. Боцула,

А. Р. Ящолт // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 18017. – К. : Держпатент Украї-ни. – Дата реєстр. 20.09.2006.

Підтримка функціонування та удосконалення єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та спеціальних підрозділів Мінприроди України із отриманням результатів вимірювань стану забруднення довкілля, викидів, скидів, і відходів, їх накопичення, оброблення та аналізування : звіт про НДР / В. Б. Мокін, М. П. Боцула та ін. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – № ДР 0108U011047. – К., 2009. – 143 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)