DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2013.79133

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВАННИ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ

Анатолій Іванович Кубрак, Олексій Володимирович Ситніков

Анотація


Розглянуто ванну скловарної печі, що є об’єктом у системі керування скловарним виробництвом. Розроблено математичну модель скловарної печі з урахуванням усіх межових умов і виведено передатні функції за каналами температура газу – температура скломаси, температура газу – температура кладки. Задачу розв’язано за допомогою перетворення за Лапласом рівнянь теплопровідності для скломаси і кладки з отриманням їх характеристичних рівнянь. Наступним кроком було створення матриці коефіцієнтів системи та за її розрахунком – отримання коефіцієнтів  рівнянь теплопровідності.


Ключові слова


скловарна піч; математичне моделювання; система керування; передатна функція.

Посилання


Лазебная Т. А. Математичне моделювання складних теплових об’єктів / Т. А. Лазебная, А. В. Ситников, И. С. Бобонич, О. П. Савченко // Компьютерная математика. – К., 2011. – Ч. 2. – С. 15-20.

Жученко А. І. Передатні функції елементів скловарної печі /А. І. Жученко, О. В. Ситніков // Наук. вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т» ; сер. «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбережен-ня». – 2011. – № 1 (7). – С. 128-129.

Ситников А. В. Создание системы уравнений теплових потоков для стекловарной печи ванного типа / А. В. Ситников, К. М. Мироненко // Перспективы развития информационных технологий. – 2011. – № 5. – С. 101-105.

Лыков А. В. Теория теплопроводности / А. В. Лыков. – М. : Высш. шк., 1967. – 600 с.

Кубрак А. І. Комп’ютерне моделювання та ідентифікація автоматичних систем / А. І. Кубрак,

А. І. Жученко, М. З. Кваско. – К. : Політехника, 2004. – 424 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)