DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2013.79132

МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ПУСКУ ЕКСТРУЗІЇ ПОЛІМЕРІВ

Олексій Анатолійович Жученко

Анотація


Наведено новий спосіб моделювання режиму пуску екструзії полімерів, що базується на нейронних мережах. Досліджено декілька різних структур моделі. Як критерій оцінювання якості нейромоделей використано накопичену суму квадратів помилок. Як навчальний алгоритм застосовано алгоритм зворотного розрахунку помилки. У процесі синтезу системи керування використано дані реального процесу екструдування. Показано, що найкращим чином працює нейромережа, що включає три нейрони у схованому шарі та запізнення на два кроки. Визначено оптимальну структуру та параметри нейромережі.


Ключові слова


нейромоделі; екструзія; система керування; режим пуску

Повний текст:

PDF

Посилання


Раувендаль К. Экструзия полимеров / К. Раувендаль – СПб. : Профессия, 2006. – 768 с.

Торнер Р. В. Теоретические основы переработки полимеров / Р. В. Торнер. – М. : Химия,1977. – 464 с.

Tadmor Z. Principles of Polymer Processing / Z. Tadmor, C. G. Gogos. – N.-Y. : Wiley-Interscience, 2006. – 961 p.

Popescu O. A new approach to modeling and control of a food extrusion process using neural networks and expert system / O. Popescu, D. C. Popescu, J. Wilder, M. V. Karwe // J. of Food Process Eng. – 2001. – 24 (1). – P. 17-36.

Ямпольський Л. С. Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні / Л. С. Ям-польський, Б. П. Ткач, О. І. Лісовиченко. – К. : Персонал, 2011. – 544 с.

Ямпольський Л. С. Гнучкі комп’ютерно-інтегровані системи: планування, моделювання, верифікація та управління / Л. С. Ямпольський, П. П. Мельничук, К. Б. Остапченко, О. І. Лисовиченко. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 786 с.

Le S. J. Application of fuzzy control to start-up of twin screw exstruder / S. J. Le, C. G. Hong, T. S. Han et al // Food Control. – 2002. – 13. – P. 301-306.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)