DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2013.79131

ПЕРЕДАТНІ ФУНКЦІЇ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧОЇ СТІНКИ

Анатолій Іванрович Кубрак, Анатолій Іванович Жученко

Анотація


Подано передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки як об’єкта з розподіленими параметрами залежно від межових умов на зовнішній і внутрішній поверхнях. Результати можуть бути використані для синтезу систем керування.


Ключові слова


передатна функція; частотна характеристика; циліндрична теплоакумулююча стінка; межові умови.

Повний текст:

PDF

Посилання


Рапопорт Э. Я. Анализ и синтез систем автоматического управления с распределенными параметрами / Э. Я. Рапопорт. – М. : Высш. шк., 2005. – 292 с.

Шевяков А. А. Управление тепловыми объектами с распределенными параметрами / А. А. Шевяков, Р. В. Яковлева. – М. : Энергоатомиздат, 1986. – 208 с.

Бутковский А. Г. Теория оптимального управления системами с распределенными параметрами /

А. Г. Бутковский. – М. : Наука, 1965. – 474 с.

Бутковский А. Г. Методы управления систем с распределенными параметрами / А. Г. Бутковский. – М. : Наука, 1975. – 568 с.

Лыков А. В. Теплообмен / А. В. Лыков. – М. : Энергия, 1978. – 480 с.

Сиразетдимов Т. К. Оптимизация систем с распределенными параметрами / Т. К. Сиразетдимов. – М. : Наука, 1977. – 470 с.

Владимиров В. С. Уравнения математической физики / В. С. Владимиров. – М. : Наука, 1976. – 435 с.

Лаврентьев М. А. Проблемы гидродинамики и их математические модели / М. А. Лаврентьев, Б. В. Ша-бат. – М. : Наука, 1973. – 416 с.

Тихонов А. Н. Уравнения математической физики / А. Н. Тихонов, А. А. Самарский. – М. : Наука, 1972. – 735 с.

Згуровский М. З. Прикладные методы анализа и управления нелинейными процессами и полями /

М. З. Згуровский, В. С. Мельник, А. Н. Новиков. – К. : Наук. думка, 2004. – 588 с.

Бутковский А. Г. Характеристики систем с распределенными параметрами / А. Г. Бутковский. – М. : Наука, 1979. – 224 с.

Двайт Г. Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы / Г. Б. Двайт. – М. : Наука, 1977. – 534 с.

Янке Е. Специальные функции: формулы, графики, таблицы / Е. Янке, Ф. Эмде, Ф. Пеш. – М. : Наука, 1977. – 342 с.

Грищенко А. З. Комп’ютерне визначення коефіцієнтів передаточної функції дискретної моделі тепло-акумулюючої стінки / А. З. Грищенко, Н. А. Кубрак // Автоматизація виробничих процесів. – 2001. – № 1 (12). – С. 28-35.

Кваско М. З. Числові методи комп’ютерного моделювання автоматичних систем. Алгоритми і програ-ми / М. З. Кваско, А. І. Кубрак, А. І. Жученко. – К. : Політехніка, 2003. – 360 с.

Анго А. Математика для электро- и радиоинженеров / А. Анго. – М. : Наука, 1964. – 772 с.

Носова Л. Н. Таблицы функций Томсона и их первых производных / Л. Н. Носова. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 422 с.

Жученко А. І. Ідентифікація динамічних характеристик. Комп’ютерні методи / А. І. Жученко, М. З. Ква-ско, Н. А. Кубрак. – К. : Вир. відділ КЛТКМ та М, 2000. – 182 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)