DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2013.79124

ВПЛИВ ВМІСТУ АЗОТУ В КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЯХ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ФЛЮТІНГУ

Людмила Петрівна Антоненко, Ольга Олегівна Івашкевич, Віктор Григорович Плосконос

Анотація


Встановлено, що із збільшенням вмісту азоту в крохмальному клеї, катіонованому диметиламіном, він краще утримується на волокні, що зменшує вміст крохмалю в підсітковій воді та мутність підсіткових вод і покращує фізико-механічні показники паперу для гофрування щонайменше вдвічі. Доцільно використовувати крохмальний клей, модифікований диметиламіном, із вмістом азоту понад 1,5 %. Найкращі показники мають зразки флютінгу, виготовлені за умови введення крохмального клею, катіонованого диметиламіном, із вмістом азоту 2 %, під час відливання. Одержано математичне узагальнення результатів. 


Ключові слова


клей; крохмаль; флютінг; модифікація; макулатура.

Повний текст:

PDF

Посилання


Марцева Т. Восстановленная бумага: проблемы и пути решения / Т. Марцева // Макулатура. – 2009. – № 2. – С. 12–19.

Примаков С. П. Технологія паперу і картону / С. П. Примаков, В. А. Барбаш. – К. : ЕКМО, 2008. – 425 с.

Применение крахмального клея в производстве тарного картона. Целлюлоза, бумага и картон : обзорн. инф. – М. : ВНИИПИЭИлеспром, 1985. – № 10. – С. 36–45.

Антоненко Л. П. Катіонування крохмалів для виготовлення паперу та картону / Л. П. Антоненко,

А. Д. Білан // Упаковка. – 2009. – № 5. – С. 20–22.

Антоненко Л. П. Использование катионированных крахмалов при производстве картонно-бумажной продукции / Л. П. Антоненко, А. Д. Билан, Т. А. Бутмарчук, Д. Н. Складанный // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. –№ 1. – С. 24-29.

Плюдек-Фабини Р. Органический анализ / Р. Плюдек-Фабини, Т. Бейрих ; пер. с нем. – Л. : Химия, 1981. – 624 с.

Основи біогеохімії : метод. вказівки до виконання лабор. робіт / укл. Т. О. Шаблій, А. Д. Крисенко, Т. В. Крисенко, Р. В. Сербіна. – Ч. 1. Визначення характеристик якості природних вод. – К. : Політехника, 2003. – 44 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)