DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2013.79111

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МЕТАЛОВОЛОКНИСТИХ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

Артем Андрійович Шаповал, Євген Миколайович Панов, Юлія Валеріївна Сауліна, Ольга Миколаївна Левківська, Борис Васильович Романчук, Артем Андрійович Шаповал

Анотація


Досліджено вплив характеристик і параметрів металоволокнистих пористих матеріалів, які застосовують у двофазних теплопередаючих пристроях, на каркасну теплопровідність таких матеріалів. Проаналізовано відомі результати аналогічних досліджень. Показано, що істотно на каркасну теплопровідність впливає пористість металоволокнистих матеріалів. Розроблено і створено спеціальне обладнання, в якому для підвищення точності вимірювань застосовані оригінальні дротові датчики теплового потоку. Визначено залежності, що дозволяють розраховувати каркасну теплопровідність металоволокнистих матеріалів з урахуванням пористості, довжини й діаметра вихідних волокон.

Ключові слова


каркасна теплопровідність; металоволокнисті пористі матеріали; двофазні теплообмінні процеси; теплові труби; капілярні структури

Повний текст:

PDF

Посилання


Chi S. Heat Pipe Theory and Practice / S. W. Chi.  Washington, D. C. : A. Source Book, Hemisphere, 1976.

Справочник по теплообменникам [в 2-х т.] / пер. с англ. под ред. O. Г. Мартыненко. – М. : Энергоатоми-здат, 1987. – Т. 2. – 352 с.

Косторнов А. Г. Проницаемые металлические волокновые материалы / А. Г. Косторнов – К. : Техніка, 1983. – 128 с.

Косторнов А. Г. Материаловедение дисперсных и пористых металлов и сплавов [в 2-х т.] / А. Г. Косто-рнов – К. : Наукова думка, 2003. – Т. 2. – 550 с.

Дульнев Г. Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов / Г. Н. Дульнев, Ю. П. Зарич-няк. - Л.: Энергия, 1974. – 264 с.

Семена М. Г. Каркасная теплопроводность металловолокнистых фитилей тепловых труб / М. Г. Семена, А. Г. Косторнов, В. К. Зарипов и др. // Порошковая металлургия. – 1976. - № 4. - С. 581-586.

Косторнов А. Г. Теплофизические свойства пористых волокновых материалов / А. Г. Косторнов,

Л. Г. Галстян // Порошковая металлургия. – 1984. - № 3. – С. 88-92.

Семена М. Г. Тепловые трубы с металловолокнистыми структурами / М. Г. Семена, А. Н. Гершуни,

В. К. Зарипов – К. : Техніка, 1984. – 282 с.

Вишенский С. А. Характеристики капиллярно-пористых материалов / С. А. Вишенский, В. С. Каштан. – К. : Вища школа, 1988. – 168 с.

Lichtenecker Z. Wiederstandsberechnung der kristallfreier Legierungen / Z. Lichtenecker // Physic. Zeit. – 1929. – Bd 30. – N 22. – S. 805-810.

Скороход В. В. Некоторые физические свойства высокопористых тел. / В. В. Скороход // Порошковая металлургия.  1967.  № 6.  С. 33-38.

Дульнев Г. Н. Теплопроводность упорядоченных волокнистых систем / Г. Н. Дульнев, Ю. П. Заричняк, Б. Л. Муратова // Тепло- и массоперенос. – Минск, 1968. – C. 82-89.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)