DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.78221

Регулювання параметрів випарника етилбензолу у виробництві стиролу

Звенислава Ярославівна Козаневич, Станіслав Васильович Олійник

Анотація


Обґрунтовано вибір і наведено структуру багатоконтурної системи регулювання параметрів випарника етилбензолу на основі його аналізу як технологічного об’єкта керування й розгляду передатних функцій за каналами керування і за перехресними каналами впливу. Система є придатною для використання в автоматизованій системі керування технологічними процесами виробництва стиролу.

Ключові слова


виробництво стиролу, випарник етилбензолу; система керування; АСКТП.

Повний текст:

PDF

Посилання


Технология основного органического синтеза / под ред. Н. И. Урывалова. – М. : Химия, 1968. – 846 с.

Олійник С. В. Математична модель випарника етилбензолу у виробництві стиролу / С. В. Олійник,

З. Я. Козаневич // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології : тези доп. Восьмої наук.-практ. конф. студентів; Київ, 3-4 груд. 2014 р. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – C/ 15-16.

Автоматическое управление в химической промышлености / под ред. Е. Г. Дудникова. – М. : Химия, 1987. – 368 с.

Олійник С. В. Комбінована система регулювання випарника етилбензолу у виробництві стиролу /

С. В. Олійник, З. Я. Козаневич // Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (АКІТ-2015) ; Київ, 15-16 квіт. 2015 р. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – C. 12-13.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)