DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77978

ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ БАНДАЖІВ ОБЕРТОВИХ ПЕЧЕЙ

Валерій Юрійович Щербина, Т. В. ДЕГОДЯ, Юлія Миколаївна Новохатська

Анотація


Описано розрахункову модель обертової печі, що дозволяє визначати напружено-деформований стан і розподіл температур у конструктивних елементах із різними фізико-механічними властивостями. Змодельовані різні варіанти встановлення бандажа та опорних механізмів. Запропоновано технічне рішення, що дозволяє зменшити напруження в опорних вузлах і збільшити ресурс бандажа на 35…57 %. Завдяки оптимальному розташуванню опірних роликів зменшується викривлення осі барабана печі, що підвищує надійність бандажа й позитивно впливає на роботу корпуса й футерування.

Ключові слова


обертова піч; бандаж; опорний механізм; ресурс роботи

Повний текст:

PDF

Посилання


Лисиенко В. Г. Вращающиеся печи: теплотехника, управление и екологія : в 2 кн. / В. Г. Лисиенко,

Я. М. Ще-локов, М. Г. Ладыгичев. – М. : Теплотехник, 2004. – Кн. 1. – 688 с.

Богданов А. И. Механическое оборудование цементных заводов / А. И. Богданов. – М. : Машгиз, 1961. – 269 с.

САПР. Інтегрована система моделювання технологічних процесів і розрахунку обладнання хімічної промисловості : навч. посіб. / О. С. Сахаров, В. Ю. Щербина, О. В. Гондлях, В. І. Сівецький. – К. : Полі-граф Консалтинг, 2006. – 156 с.

Дослідження термомеханічних навантажень в обертовій печі з вихровим теплообмінником / В. Ю. Щер-бина, О. С. Сахаров, Ю. Н. Самиленко, В. В. Бобах / Наук. вісті НТУУ «КПІ». – 2009. – № 6. – С. 26-33.

Сопротивление материалов / под. ред. Г. С. Писаренко. – К. : Вища шк., 1979. – 696 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)