DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77972

СКЛАД, СТРУКТУРА І ДИСПЕРСНІСТЬ ПРИРОДНОЇ КРЕЙДИ РОДОВИЩ УКРАЇНИ

Дмитро Iгорович Аршинніков, Валентин Анатолійович Свідерський, Людмила Андріївна Нудченко

Анотація


Дослідженосклад, структуру, дисперсність і морфологію природної крейди родовищ України. Дана їх кількісна оцінка у порівнянні з імпортними кальцитами виробництва Туреччини.

Ключові слова


карбонати кальцію, крейда, кальцити, хімічний склад, дисперсність, морфологія, мінералогічний склад, до-ломітизований кальцит; арагоніт

Повний текст:

PDF

Посилання


Седых В. А. Технические свойства упаковочных пленок на основе ПВХ / В. А. Седых, А. В. Жучков // Вестн. Воронежского гос. ун-та инж. технологий. – 2013. – № 2.

Брок Т. Европейское руководство по лакокрасочным материалам и покрытиям / Т. Брок, М. Гротеклаус, П. Мишке. – М. : Пэйнт Медиа, 2004. – 548 с.

Торопов Н. А. Кристаллография и минералогия / Н. А. Торопов, Л. Н. Булак. – Л. : Изд-во лит. по строи-тельству, 1972. – 502 с.

Бабаевский П. Г. Наполнители для полимерных композиционных материалов / П. Г. Бабаевский. – М. : Химия, 1981. – 736 с.

Свідерський В. А. Фізико-хімічні властивості поверхні каолінів і каолінвмісних глин та їх водних диспе-рсій / В. А. Свідерський, В. Г. Сальник, Л. П. Черняк. – К. : Знання, 2012. – 168 с.

Кудеярова Н. П. Меховые толщи Белгородской области: состав, структура и свойства / Н. П. Кудеярова, В. В. Назарова, В. П. Рожков // Строительные материалы. – 2010. – № 8. – С. 55–57.

Караваєв Т. А. Особливості хімічного складу та структури вітчизняних і закордонних карбонатних на-повнювачів / Т. А. Караваєв, В. А. Свідерський // Вісн. Нац. техн. ун-ту «Харківськ. політехн. ін-т». – 2012. – № 32. – С. 116–121.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)