DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77970

СОРБЦІЯ ІОНІВ МІДІ (ІІ) З ВОДИ ФОСФОРИЛЬОВАНОЮ СОСНОВОЮ ТИРСОЮ

Олександр Петрович Хохотва, А. Р. ШОСТАК

Анотація


Вивчено вплив модифікаторів – розчинів аміаку, амонійних солей ортофосфорної й сульфатної кислот, сумішей фосфату амонію й карбаміду – на сорбційні властивості соснової тирси стосовно йонів міді. Установлено, що розчин аміаку, на відміну від (NH4)2SO4 і (NH4)3PO4, суттєво не впливає на сорбційні властивості тирси. Амонійні солі після нагрівання до 160 °С частково або повністю розкладаються до кислих солей та ортофосфорної кислоти, що надають тирсі іонообмінних властивостей. Оброблення тирси сумішами (NH4)3PO4 і карбаміду збільшує повноту вилучення іонів міді завдяки впливу на поверхневі активні групи тирси. Із зростанням вмісту (NH4)2SO4 і (NH4)3PO4 в розчині ступінь вилучення міді з води збільшувалася.

Ключові слова


соснова тирса; адсорбція; важкі метали; фосфат амонію; карбамід; фосфорилювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Байклз Н. Целлюлоза и ее производные / Н. Байклз, Л. Сегал. – М. : Наука, 1974. – 504 с.

Никитин В. М. Химия древесины и целлюлозы / В. М. Никитин, А. В. Оболенская, В. Н. Щеголев. − М. : Лесн. пром-ть, 1978. − 384 с.

Лунева К. Н. Термические превращения системы Н3РО4-СО(NН2)2 / К. Н. Лунева, Л. И. Петровская,

Н. И. Рекашова // Журнал прикладной химии. – 2000. – Т. 10. – С. 1585−1589.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)