DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77954

ЗАХИСТ ПРИРОДНИХ ВОДОЙМ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ЙОНАМИ МІДІ

Ганна Григорівна Трохименко, Микола Дмитрович Гомеля

Анотація


На підставі даних моніторингу поширення іонів міді в природних водоймах внаслідок антропогенного впливу запропоновано створення локальних замкнутих систем водокористування для запобігання скидів мідьмістких стоків. Показано, що в гальванічних виробництвах можна досягти ефективного вилучення йонів міді з промивних вод іонним обміном із повторним використанням очищеної води. Вивчено десорбцію йонів міді з катіоніту й відновлення регенераційних розчинів електролізом із вилученням міді у вигляді металевого порошку. Запропоновано маловідходну технологію вилучення йонів міді з промивних вод.

Ключові слова


важкі метали; іонний обмін; регенерація іоніту; електродіаліз; баромембранні процеси; замкнуті водоциркуляційні системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Трохименко Г. Г. Дослідження накопичення важких металів у донних відкладеннях Бузького лиману за допомогою атомно-абсорбційної спектрофотометрії / Г. Г. Трохименко, Н. В. Циганюк // Інновації в суднобудування та океанотехніці : 7-ма міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 5–8 жовт. 2011 р. : тез. доп. – Миколаїв : НУК, 2011. – С. 446–448.

Шумілова О. О. Дослідження впливу евтрофікації на вторинне забруднення Бузького лиману важкими металами [Електронний ресурс] / О. О. Шумілова, Г. Г. Трохименко // Вісн. Нац. ун-ту корабле¬будування. – 2012. – № 1. – С. 56–62. – Режим доступу : http://evn.nuos.edu.ua/article/view/22570/2019 (дата звернення 14.07.2015).

Трохименко Г. Г. Визначення пріоритетних металів-забрудників у поверхневих водах р. Інгулець /

Г. Г. Трохименко, Н. В. Циганюк // Проблеми екології та енергозбереження у суднобудуванні : 8-ма міжнар. наук.-техн. конф., Миколаїв, 20–22 вер. 2013 р. : тези доп. – Миколаїв : НУК, 2013. – С. 267–274.

Очистка сульфатного кобальтового электролита от меди и никеля методом ионного обмена / М. Б. Грей¬вер, С. Б. Кожухов, А. И. Юрьев и др. // Экстракция в гидрометаллургии, радиохимии, технологии неорганических и органических веществ : 13-я междунар. науч. конф., Москва, 8–12 нояб. 2004 г. : тез. докл. – М., 2004. – С. 231–232.

Макаренко І. М. Оцінка впливу іонів твердості на ефективність очищення води від іонів міді /

І. М. Макаренко, Ю. В. Носачова, О. І. Іваненко // Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2014. – № 1 (12). – С. 54–59.

Шаблій Т. О. Вилучення іонів міді з води теплообмінних циркуляційних систем / Т. О. Шаблій // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2010. – № 318 (45). – С. 10–13.

Трус І. М. Отримання сірчаної кислоти при електрохімічній переробці елюатів, що містять сульфати /

І. М. Трус, В. М. Грабітченко, М. Д. Гомеля // Східно-Європейский журнал передових технологій. – 2013. – № 4 (64). – С. 10–13.

Трус І. М. Спосіб концентрування розчинів лугу при електрохімічній переробці елюатів, що містять солі натрію / І. М. Трус, М. Д. Гомеля, Я. В. Радовенчик // Східно-Євопейський журнал передових технологій. – 2013. – № 5/6 (65). – С. 20–23.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)