DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77929

ВИЛУЧЕННЯ ЙОНІВ МІДІ З ВОДИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЛАБОКИСЛОТНОГО КАТІОНІТУ DOWEX-MAK-3

Микола Дмитрович Гомеля, Вероніка Петрівна Малін, Олена Володимирівна Глушко

Анотація


На прикладі сорбції йонів міді з розчинів у дистильованій і водопровідній воді визначено вплив іонів жорсткості на обмінну ємність слабокислотного катіоніту DOWEX-MAK-3 за йонами важких металів. Показано, що ємність іоніту за йонами міді залежить від концентрації розчинів і співвідношення концентрації йонів міді й жорсткості. Установлено, що співвідношення між ємкостями йоніту за міддю та йонами жорсткості є близьким до їхніх співвідношень у розчинах, що корелює з даними про селективність іоніту за іонами міді, магнію й кальцію. Визначено залежність рН і лужності пропущеної крізь іоніт води від форми, об’єму йоніту й витрати води. Показано, що десорбція йонів жорсткості та іонів міді ефективно відбувається в кислому середовищі і майже не відбувається після оброблення йоніту сольовим розчином.

Ключові слова


важкі метали; іонний обмін; сорбція; обміннна ємність іоніту; концентрування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Морозов Н. П. О соотношении форм миграции микроэлементов в водах рек заливов, морей и океанов / Н. П. Морозов // Геохимия. – 1979. – № 8. – С. 1259–1263.

Брукс Р. Р. Загрязнение микроэлементами / Р. Р. Брукс // Химия окружающей среды / под ред. Дж. О. М. Бокриса. – М. : Химия, 1982. – С. 371–413.

Медико-гідрогеохімічні чинники геологічного середовища України / за ред. Г. І. Рудька. – К. ; Чернівці : Букрек, 2015. – 274 с.

Мороз Н. А. Гидрохимический мониторинг поверхностных вод региона расположения Запорожской АЭС / Н. А. Мороз, В. А. Седнев, И. А.

Черкашин // Пром. теплотехника. – 2005. – Т. 27. – № 2. – С. 78–87.

Линник П. Н. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах / П. Н. Линник, Б. И. Набива-нец. – Л. : Гидрометеоиздат, 1986. – 270 с.

Трохименко Г. Г. Дослідження накопичення важких металів у донних відкладеннях Бузького лиману за допомогою атомно-абсорбційної спектрофотометрії / Г. Г. Трохименко, Н. В. Циганюк // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-техн. конф. – Миколаїв, 2011. – С. 446–448.

Шумілова О. О. Дослідження впливу евтрофікації на вторинне забруднення Бузького лиману важкими металами. / О. О. Шумілова, Г. Г. Трохименко // Вісн. НУК. – 2012. – № 1. – С. 56–62.

Макаренко І. М. Оцінка впливу іонів твердості на ефективність очищення води від іонів міді / І. М. Ма-каренко, Ю. В. Носачова, О. І. Іваненко // Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2014. – № 1 (12). – С. 54–59.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)