DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2016.77467

Проектування пакувальних полімерних плівкових матеріалів із бар’єрними властивостями

Олександр Євгенович Колосов, Дмитро Едуардович Сідоров, Сергій Віталійович Малецький

Анотація


Описано базові вимоги до полімерного плівкового пакувального матеріалу, призначеного для довготривалого зберігання харчових продуктів. Проаналізовано основні типи взаємодій упакованого продукту і паковання. Вказано, що простіше ізолювати внутрішній простір полімерного плівкового паковання від навколишнього середовища. При цьому з ізольованого простору паковання можна видалити повітря, зокрема, вакуумуванням, або замістити його інертним газом чи сумішшю. Зазначено, що проникність газів і газових сумішей крізь непористу полімерну плівку розглядають у рамках механізму «розчинення – дифузія». При цьому уявлення про проникність передбачає три стадії: розчинення проникної речовини на межі поділу; дифузія речовини в полімерній плівці в бік меншої її концентрації; десорбція проникної речовини на протилежній межі поділу.

Одержані результати можуть бути використані для проектування пакувальних плівкових матеріалів із бар’єрними властивостями.


Ключові слова


проектування; паковання; полімер; плівка; сорбція; дифузія; проникність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Зелке С. Пластиковая упаковка / С. Зелке, Д. Кутлер, Р. Хернандес. – СПб : Профессия, 2011. – 560 с.

Хэнлон Дж. Упаковка и тара: проектирование, технологии, применение / Дж. Ф. Хэнлон, Р. Дж. Келси, Х. Е. Форсинио. – СПб : Профессия, – 2004. – 632 с/

Муравин Я. Г. Применение полимерных и комбинированных материалов для упаковывания пищевых продуктов / Я. Г.Муравин, М. Н.Толмачева, А. М. Додонов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 205 с.

Стеле Р. Срок годности пищевых продуктов: расчет и испытание / Р. Стеле. – СПб : Профессия, 2006. – 480 c.

Производство изделий из полимерных материалов / В. К. Крыжановский, М. Л. Кербер, В. В. Бурлов,

А. Д. Паниматченко. – СПб : Профессия, 2004. – 464 с.

Полимерные пленочные материалы / под ред. В. Е. Гуля. – М. : Химия, 1976. – 248 с.

Голуб О. В. Упаковка и хранение пищевых продуктов / О. В. Голуб, С. Б. Васильева. – Кемерово : КТИПП, 2005. – 148 с.

Самойлов В. Я. Технология и оборудование упаковочных материалов / В. Я. Самойлов, В. В. Остапчук, И. М. Тараненко. – Х. : ХАИ, 2012. – 71 с.

Ефремов Н. Ф. Технология упаковочного производства / Н. Ф. Ефремов, М. Г. Колесниченко. – М. : МГУП, 2011. – 350 с.

Колосов О. Є. Технологія пакувального виробництва / О. Є. Колосов. – К. : Політехніка, 2015. – 247 с.

Колосов О. Є. Технологія зберігання харчової продукції: неупакованої та упакованої із застосуванням полімерних плівкових матеріалів / О. Є. Колосов. – К. : Політехніка, 2015. – 179 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)