DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2013.55773

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОЕЛЕКТРИЧНОГО СТАНУ ЗА ДОПОМОГОЮ OpenFOAM

Тарас Валерійович ЛАЗАРЄВ

Анотація


Проведено  серію  тестових  розрахунків  з  оцінки  придатності  вільного  відкритого  програмного  коду
OpenFOAM для розв’язання термічних та електротермічних задач.


Ключові слова


OpenFOAM; числове моделювання; теплоелектричний стан

Повний текст:

PDF

Посилання


OpenFOAM. The Open Source CFD Toolbox [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.openfoam.org (дата звернення 01.05.13).

OpenFOAM. User Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://foam.sourceforge.net/docs/Guides-

a4/UserGuide.pdf (дата звернення 01.05.13).

Физические величины : справочник / под ред. И. С. Григорьва. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 1232 с.

Исаченко В. П. Теплопередача / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. – М. : Энергия, 1975. – 488

c.

Han J.-C. Analytical Heat Transfer / Je-Chin Han. – CRC Press, 2012. – 326 p.

OpenFOAM. Programmer’s Guide [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://foam.sourceforge.net/

docs/Guides-a4/ProgrammersGuide.pdf (дата звернення 01.05.13).

Карвацький А. Я. Теоретичні та експериментальні дослідження теплоелектричного та механічного стану

високотемпературних агрегатів / А. Я. Карвацький, Є. М. Панов, С. В. Кутузов та ін. – К. : НТУУ «КПІ»,

– 352 c.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)